Na serbske wabitej Lěwica a die PARTEI

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 13. september 2017
„Plakatowa gusćina na drogach města a w serbskich jsach. Fota: G. W.

Dwa tyźenja pśed wuzwólowanim do nimskego parlamenta smy jěli z města pśez Žylow, Dešno, Strjažow do Prjawoza a slědk, aby sebje woglědali, kak wopytuju partaje na plakatach z krotkimi špruchami wuzwólowarje dobyś.

Partaja CDU wabi na plakatach ze špruchom „Za Nimsku, źož se derje a raźi žywimy“ a stajijo naźeju na kanclarku Angelu Merkelowu. „Mudrje, z rozymom a z rozsuźonosću – aby naš kraj dalej na droze wuspěcha wóstał“, stoj na wjelikich plakatach, na kótarychž kanclarka se pósmjejkujo, z jeje woblica wuchada měr a wěstosć a se prezentěrujo ako garant za stabilitu, derjeměśe a pśewinjenje krizow.

Z někotarych plakatow CDU glěda na nas direktny kandidat CDU za Chóśebuz a wokrejs SPN dr. Klaus Peter-Schulze. „Za Was ZASEJ do nimskego parlamenta“ stoj spózy. Na měsćańskej wersiji plakata póznajo se wón, až Chóśebuz dej wóstaś bźezwokrejsne město.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś