Jo se zapisała do cesneje chroniki

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 13. september 2017
Něgajšna wjednica Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu Maria Elikowska-Winklerowa jo pětk w měsćańskem domje pśi góźbje 25. jubileja załoženja šule se zapisała do cesneje chroniki města Chóśebuz. Wušy šołta Holger Kelch jo źaržał cesne grono, źož jo šulu a jeje dłujkolětnu wjednicu wucesćił. Foto: Michael Helbig
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś