Diese Seite drucken

Pśedslědny kóńc tyźenja su swěśili we Tšupcu Serbski cerkwiny źeń. Teke źiśceca namša jo była. Pódla jo 13 źiśi było. Pśijěli su z Błotow kaž tež z Ralbic w Górnej Łužycy. Zgromadnje su spiwali, se módlili a słyšali to bibliske tšojenje wót zgubjonego syn

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 12. julij 2017
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś