Diese Seite drucken

Jěźmy do Tšupca na Serbski ewangelski źeń

Awtor: Manfred Hermaš srjoda, 28. junij 2017

Nimski ewangelski cerkwinski źeń jo mimo. My Serby smy byli pśipódla, smy jen z našymi póbitowanjami sobu wugótowali. A něnt budu se Serby z Dolneje a Górneje Łužyce prědny kóńc tyźenja w juliju w Tšupcu zmakaś na 61. Serbskem ewangelskem dnju. Co medije budu wó tom rozpšawiś, to njewěmy. Naźejam se, až buźomy w Tšupcu móžnosći wužywaś a se serbski rozgranjaś. Naše pozicije a tradicije rozmjej njocomy aktualnemu duchoju casa woprowaś. Město togo comy spokojś našu łacnosć za Bóžym słowom w maminej rěcy. Źo ga wacej mamy toś take móžnosći, we wjelikej mani słuchaś na Bóže słowo a gromaźe spiwaś naše spiwy. Pótakem jěźmy do Tšupca na Serbski ewangelski źeń.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś