Kužda tśinka ma swóju rěc

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 14. junij 2017
A kak jo se źiśam spódobało? „Wjelicnje“, su gronili. Fota: S. Krawcojc

Zachadny stwórtk jo serbske źiwadło z Budyšyna dojěło do Bórkow. W awli tamneje šule jo pokazało swój kus za źiśi „Ferkel, hunčo, prosetko“. Tam jo 104 źiśi pśišło na to 9. a slědne pśedstajenje togo kusa w Dolnej Łužycy. Nagromadu jo 620 źiśi se woglědała to graśe.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś