Diese Seite drucken

Štorm nad kšywami cerkwjow

Awtor: Bernd Marx srjoda, 31. maj 2017
Der Referent Dr. Hartmut S. Leipner (rechts stehend) überraschte die Anwesenden im Bürgerhaus Vetschau nicht nur mit aktuellen Forschungsergebnissen, sondern auch mit historisch wertvollen Dokumenten zur Reformation in der Niederlausitz. Foto: Bernd Marx

Referent dr. Hartmut Leipner ze Žylowka, wacej znaty ako pśedsedaŕ Towaristwa za serbsku rěc w cerkwi, jo źaržał spódobny pśednosk na temu „Serbske kulturne žywjenje w Dolnej Łužycy pó reformaciji“.

Wětošow/Vetschau. To pśibiśe tych wuwołanych 95 póstawkow na źurja Grodoweje cerkwje w Wittenbergu pśez Mjertyna Luthera (1483–1546) njejo rozlěgało až do Dolneje Łužyce. Ale ten wucynk togo tšojenja jo dosegał až do tudy. Wóno jo se rownało mócnemu štormoju, njewjedroju z błyskom, pógrimom a kšupami. Wóno jo tencasny swět, serbski a nimski, kradu pśeměniło a pśeměnjujo hyšći źinsa. Te pśisłucharje su se naźejali, až dostanu konkretne informacije, kak jo ta cerkwina rewolucija we 16. stolěśu wótběgnuła. A wóni njejsu šli tužne domoj.

Pśeto dr. Hartmut Leipner jo jim prezentěrował wjele nowych faktow a fotografijow. Źěl wót nich jo južo wótśišćany w serbskej rěcy we casopisu Nowy Wósadnik. Tuchylu źěłaju na tom, aby jen do nimskeje rěcy pśestajili.

*

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś