„Na wjedro njamóžoš doněta skjaržyś“

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 17. maj 2017
Sćelne krowy a krowy ze śeletkami na Dańskich Łukach. Foto: Rosemarie Kargowa

Janšojce/Jänschwalde. Nalětne wjedro lětosa rolnikarjam derje góźi, nalěto jo se we cełem derje zachopiło – jo nam wobwěsćił wjednik janšojskego agrarnego drustwa Horst Hanška (Hanschke) (62) na našo pšašanje. Dešća jo se z chylami radnje wjele napadało, wósebnje w aprylu a měrcu, a doněnta žedna wjelika suš njejo nastała. Wjedro jo było z casami zymne a w nocy jo pór raz marznuło, pśez to tšawa na łukach rosćo a zdrjajo pómałem. To prědne secenje zachopijo se stakim akle něnto, we tom tyźenju, wó dwa tyźenja pózdźej ako w normalnych lětach. „To pak njejo na škódu, te zernka maju wěcej casa, aby wuzdrjali“– měni Hanška. Ako rolnikaŕ ma wón jano tšach pśed pśeliš jěsneju lěśojskeju górcosću (Hitze) w aprylu, wót 25 do 30 °C – ta sama pak na gluku njejo pśišła. Lěc žni wupadnu derje, to njedajo se hyšći zwěsćelowaś – to wjedro ga se móžo hyšći wšako pśeměniś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś