„Mam wjele zajmowanych źiśi, ale mało hortnarkow“

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 17. maj 2017
Su diskutěrowali: dr. Christiana Piniekowa (ABC), Iva Schultchenowa (wjednica bórkojskeje „Lipy“) a Waltraud Ramothowa.

Witaj-horty (jich dajo wu nas styri) cesto njestoje we srjejźi, gaž to grono źo wó kubłanju. Góźba dosć za Serbski muzej w Chóśebuzu, se tej temje pśiwobrośiś a pšosyś na „Serbske blido“ pód motom „Witaj pó šuli! Kak se serbska rěc we hortach nałožujo“. Rozpšawili su hortnarki ze Žylowa (wótkubłarce Gaby Riegerowa a Anett Aurasowa), z Wětošowa (Anke Gräfowa a Silvia Austowa) a z Bórkow (Iva Schultchenowa).

Wjednik Witaj-Centruma w měsće, Viktor Zakar, jo woblutował: „Luźe njamaju pšawych pśedstajenjow wó Witaj-hortach. Hort, to njejo źiśownja.“ W źiśownjach maju wěcej casa, domacne nadawki njejsu, a źiśi njepśidu mucne wót šule. Hortnarki su pśigłosowali. „We hortach njamóžoš planowaś wjeliki program. Wšak maju źiśi južo w prědnej rědowni 5 góźinow wob źeń, nanejmjenej na někotarych dnjach“. Gaž hort se zachopijo, cynje nejžpjerwjej swóje domacne nadawki. W Žylowje muse akle gnaś do horta, wón jo někak 1 km daloko pšec wót šule. A gaž wše winowatosći su wótbyte, muse (a deje) źiśi wótpócywaś a kśě graś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś