Serbski sejm dej wobstojaś z dweju komorowu

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 17. maj 2017

Njebjelčicy/Nebelschütz w Górnej Łužycy. Pśiducy serbski parlament dej wobstojaś z dweju, jadnak wjelikeju komorowu: jadna dej byś za nastupnosći Górnych Serbow, druga za nastupnosći Dolnych Serbow. We tej wěcy su cłonki Iniciatiwy za Serbski sejm a cłonki Rady Starostow byli na swójom wobradowanju pětk mjazy sobu wobjadne – jo nam dał k wěsći powědaŕ Rady Starostow dr. Hartmut Leipner ze Žylowka.

Wobradowanje jo słužyło dalšnemu konkretizěrowanju ideje serbskego parlamenta a pśigótowanju wuzwólowanja. Iniciatiwa jo Raźe Starostow swóje ideje pśednjasła a z njeju diskutěrowała. Wóstało jo pśi tom, až kśě nejpjerwjej we powšyknem wuzwólowanju serbski pśedparlament wuzwóliś – gremium, kótaryž buźo statut pśiducego serbskego parlamenta wobzamknuś a se akle pótom z nimskim statom wó pśipóznaśe jadnaś. Pśi wustajenju wu­zwólowańskego pórěda (Wahlordnung) za pśedparlament kśě se nejpjerwjej orientěrowaś na wuzwólowańskem pórěźe za Serbsku radu w Bramborskej. We pśiducych mjasecach kśě wjasć nadrobnu diskusiju k detajlam.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś