Janšojska gmejna co kupiś wejsny konsum

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 17. maj 2017

Janšojce/Jänschwalde. Ze snadneju wětšynu su gmejnske zastupniki z Janšojc zgłosowali 11. maja za to, až kśě kupiś swój wejsny konsum. Wjele wobydlarjow jo było pśitbytnych, kótarež maju tšach, až ten konsum musy se zacyniś. Wjelike diskusije su byli, ale wobjadnosć njejo nastała, pó kakej droze by mógali zwónoźeś dłujkodobnu wěstosć za janšojski konsum. Wósebnje wejsny šołta Helmut Badke a amtska direktorka Elvira Hölzner stej wabiłej za druge warianty ako załoženje drustwa abo pytanje za priwatnym kupcom. Ale doněnta njejsu se take myslenja dopołnili, rownož su se wjelgin wó to procowali. Něnto dej picański amt pśespytowaś, lěc wobzamknjenje wejsnych zastupnikow pó pšawje płaśiwe jo. Gaž amt pórokujo wobzamknjenju, dej pśicyny pisnje k wěsći daś. Pótom dejali wejsne zastupniki hyšći raz k tomu wótgłosowaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś