Ako Bóže słowo jo se w rěcy luda rozšyrjało

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 19. apryl 2017
Wótlěwa: Jadnarka LND Marka Maćijowa, wudawaŕ Jan Malink a sobuawtorka Madlena Norbergowa. Foto: G. Wieczorek

Chóśebuz/Cottbus. W Ludowem nakładnistwje Domowina su wujšli nowe knigły w nimskej a górnoserbskej rěcy „Fünf Jahrhunderte – Die Sorben und die Reformation / Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“, wudane pśi góźbje 500lětnego jubileja reformacije. Serbski wušy promšt za Górnu Łužycu Jan Malink jo je pśedstajił stwórtk tyźeń w Nimskej cerkwi w měsće.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś