Serbski bom jo jadna trompeta

Awtor: Kito Kśižank srjoda, 11. januar 2017
„Serbski“ trompetowy bom w „Lutherowem parku“ we Wittenbergu. Foto: K. Kśižank

Co maju Lutherska cerkwja w Tanzaniji, ta we Wjelikej Britanskej, Presbyteriańska uniwersita we Seoul (Korea) a lutherska wósada we awstralskem Wujal Wujal gromaźe? Wóni su nejbliše susedy Serbskego ewangelskego towaristwa Budyšyn a Kupki serbska namša. Tak mały naš swět móžo byś…, nanejmjenjej w Lutherskej zagroźe we Wittenbergu.

To pópšawem njejo zagroda a drje nigdy njebuźo zagroda w pópšawnem zmysle, skerjej to jo gumno. Momentanje jo hyšći rěd młodych bomow grupěrowanych wokoło wjelikeje kśice do lutherskej rože srjejź Wittenbergskego parka, ceło blisko Grodoweje cerkwje (Schloßkirche) a Měsćańskeje cerkwje (Stadtkirche). Tam wósady a wšakorake druge grupy mógu sajźiś bomcyk ako znamje ekumeniskeje zgromadnosći. A w běgu casa bomcyki rostu a stwóriju – nic zagrodu, ale gusty lěs, kenž symbolizěrujo wusku zgromadnosć kśesćijanow a cerkwjow pó cełem swěśe.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś