„Sorabija Haleluja“

Awtor: Hilžbjeta Stefanowa, Till Wojto srjoda, 04. januar 2017
Ewangelska namša w sławnej Mikławšowej cerkwi w Lipsku. Fota: H. Stefanowa

Źinsa jo lipšćańska uniwersita ta jadnučka, na kótarejž móžoš studěrowaś serbsku rěc, a to pak na ceptarstwo abo ako pśichodny sorabist. Jo Lipsk jano pśipadnje město wuwucowanja serbšćiny a sorabistiskego slěźenja? Póglědajmy do historije.

Zachopjeńki uniwersity a Serby

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś