Janźelske głose na serbskej namšy

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 28. december 2016
Z kory dołoj su zněli janźelske głose Dolnoserbskego seksteta. Foto: M. H.

Chóśebuz/Cottbus. Jadnab 80 namšarjow jo pśišło gódownicu na rědnu a dostojnu serbsku namšu do Serbskeje (Kloštarskeje) cerkwje. Tu samu jo źaržał faraŕ Ingolf Kśenka z Janšojc. Dwě ab­sol­wentce Dolnoserbskego gymnaziuma Karolina Harpojc a Maria Groźiškojc ze Žylowa stej gromaźe z Christinu Kliemoweju z Dešna lazowałej to gódowne tšojenje z ewangelija swětego Lukasa, Madlena Norbergowa z města jo lazowała z ewangelija swětego Matejusa. Faraŕ Kśenka jo we prjatkowanju se pšašał, lěc jo to pšawje, wjasołe gódy swěśiś, gaž swět jo połny nuze a wójny. Wón jo wulicował wót generacije, kótaraž jo wšykne tšašne groznosći swětoweje wójny dožywiła. Wjele jich jo se mysliło, až njebudu žednje móc z wjasołeju wu­tšobu gódy swěśiś. A weto jo to gódowne tšojenje naslědku pśemógło jich wobśěžkane wu­tšoby wustrowiś. „Źiśo do Betlehema“, tak ako te pastyrje a te tśo mudre krale – jo faraŕ Kśenka za słowami fararja Tešnarja namšarje napominał. Betlehem jo blisko, rozmjej: kuždy wěrjecy namakajo jen we bibliji.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś