Diese Seite drucken

Kak jo Lutherowy gódowny kjarliž nastał

Awtor: Herbert Nowak srjoda, 21. december 2016

Z knigłow z tekstami Herberta Nowaka „Pisaŕ běch wót młodych lět“. Tekst jo prědny raz wózjawjony w Serbskej pratyji 2002 pód napismom „Ku gódam“)

Na gwězdku spiwamy w našych cerkwjach kužde lěto Lutherowy choral „Ja z njebja dołoj pśidu k wam a dobru powěsć za was mam“. Ale kak ga jo toś ten znaty gódowny kjarliž nastał?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś