Diese Seite drucken

Nowy wósadnik numer tśi jo wujšeł

Awtor: Hartmut Leipner srjoda, 21. december 2016

Chóśebuz/Cottbus. K lětoju reformaciskego jubileja serbske cerkwine towaristwo prezentěrujo wósebne wudaśe Nowego wósadnika. Tema jo wuznam reformacije w Dolnej Łužycy. Wšakorake aspekty stawiznow kśesćijańskich Serbow se rozkładuju na 36 bokach. Pśedsłowo jo napisała zastupna pśedsedarka Spěchowańskego towaristwa dr. Ch. Piniekowa. W. Měškank wopisujo we swójom artikelu swět Serbow do reformacije. Dr. D. Teichmannowa pśedstaja Albinusa Mollerusa ako wuznamnu wósobinu za wuwiśe serbskeje pisneje rěcy. Pietizm w Dolnej Łužycy jo tema nastawka dr. L. Malinkoweje. Žedne wósebnosći rěcy serbskeje Biblije wopisujo dr. F. Kaulfürst. G. Kliem se pśiwobrośujo serbskim kjarližam. Nowše stawizny serbskeje wósady wobcerijo dr. M. Norbergowa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś