„Buźo se nam teke tak zejś?“

Awtor: Martina Arlt srjoda, 30. nowember 2016
Nabóžnina (Andacht) pśi góźbje 50lětnego jubileja pśepołoženje kjarchoba z fararku Jadwigu Malinkoweju. Tšubił jo pozawnowy chor slěpjańskeje cerkwje. Foto: Waldemar Locke

Miłoraz/Mühlrose. Kradu pśed 50 lětami su dla wugloweje jamy pśepołožyli miłoraski kjarchob na nowe město. Sobotu tyźeń su na nowem kjarchobje spominali na ten cas. Wóne spominańske wótpołdnjo z nabóžninu jo wugótowała fararka Jadwiga Malinkowa, pśewoźował ju jo pozawnowy chor slěpjańskeje cerkwje. „Dla wótwórjenja wochožańskeje jamy jo było trjeba, kjarchob na nowe město pśepołožyś. To jo se stało w lětach 1964–66. We lěśe 1966 jo wordował kamjeń stajony, ak na to tšojenje dopomina. Źinsa spominamy prědny raz gromaźe na njo pó tom dłujkem casu. Pśi tej góźbje jo gmejna to napismo wótnowiła“, jo gronił Waldemar Locke z gmejnskeje rady.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś