„Njedej byś swěźeń, ale k rozmyslowanju“

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 09. nowember 2016
Bernd Siegert (stojecy) jo witał gósći zarědowanja. Foto: I. N.

Wót lěta 2002 do 2006 jo se Rogow/Horno pśesedlił. A to nic dobrowólnje, ako kuždy wě. W pśedpólu pśesedlenjow su Rogowarje a Domowina wót Vattenfalla pominali, až dej nastaś jaden informaciski centrum, kótaryž pokažo na wšykne wótbagrowane jsy w Łužycy dla brunice. A toś ten Archiw zgubjonych jsow tak ako Cerkwinski centrum stej se wótwóriłej pśed 10 lětami, 14. oktobra 2006. Ten jubilej su wužywali ako góźbu dopomnjeś na ten kradu śěžki cas. Zmakali su se 3. nowembra w rogojskem gósćeńcu.

„Něnto móžomy južo lěpjej slědk glědaś, rany njejsu wěcej tak tšašne“. Tak jo Casnikoju wulicował pjerwjejšny šołta a něntejšny wejsny zastojaŕ Rogowa Bernd Siegert. Jo teke pśišła na to dopomnjeńske zarědowanje radna kopica Rogowarjow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś