Dobre slědy kaznidawarstwa EKBO

Awtor: Christiane Piniek srjoda, 12. oktober 2016

Na zmakanju pśedsedarstwa Maćicy Serbskeje, Ewangelskeje cerkwje Barliń-Bramborska-šlazyńska Górna Łužyca (EKBO) a Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi 14. septembera w Chóśebuzu jo huzwignuł generalny superintendent Martin Herche, kak wažne jo reforměrowane kaznidawarstwo cerkwje, kenž nastupa serbske kśesćijanki a serbskich kśesćijanow. Pśed 12sćimi lětami su fuzioněrowali wšake regionalne cerkwje. Serby slěpjańskego a dolnołužyskego regiona su pśišli toś w lěśe 2004 pód kšywo EKBO. Což z rěcnego glědanja gromadu słuša, – slěpjańšćina a dolnoserbska rěc stej sebje wjelgin pśiswójźbnej – jo pśišło tegdy nabóžno-organizatoriski pód jadno kšywo. A toś to kšywo jo derje kšyte.

Herche jo pokazał na to, až cerkwina serbska kazń, to groni płaśecy „Kirchengesetz über die kirchliche Arbeit mit Sorben und Wenden in der EKBO“ z 2005 ma swóju pódłogu w Cerkwinej kazni wó serbskej ewangelskej słužbje w ewangelskej cerkwi Šlazyńskeje z 1951. Pśez fuziju a južo hobstojece kazniske rědowanje za slěpjańskich kśesćijanow jo dolnoserbska wósada zakładnje profitěrowała.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś