Źowća su njasli kronu a klěb

Awtor: Anna Šulcojc srjoda, 12. oktober 2016
Nalěwo: Rolske płody a produkty – wóni su wordowali ewangelskej źiśowni w Lubnjowje pódarjone. Napšawo: Kóńc namše – k tym namšarjam su słušali teke źowća a žeńske w serbskej drastwje. Fośe: A. Šulcojc
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś