Co pśiźo pó wuglu? Konferenca w Picnju

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 14. september 2016

Picnjo/Peitz. Jano dwójake glědanje na Łužycu – wótdaloka a teke wótbliska – pśinjaso nowe wuznaśa, kótarež su trěbne za raźone pśeměnjenje góspodarskich strukturow we casu pó wuglu. Derje jo, až wšykne nowe wizije se njezachopiju pla nule, njejsu wumyslone ceło wótnowotki, ale zwěžu tradiciju a inowaciju gromadu. To pśeměnjenje góspodarstwa njepśemóžo nichten sam wugbaś, a derje jo, až eksisteruju wšake pozicije a luźe se dla nich rozgranjaju. To garantěrujo, až koncepty pśichoda njebudu jadnobocne.

Z tymi słowami jo dr. Ekhard Zemmrich, referent w konsistoriumje ewangelskeje cerkwje Barliń–Bramborska– šlazyńska Górna Łužyca, gódnosćił konferencu „Pśeměnjenje strukturow we Łužycy – wizije pśichoda“, kótaruž su stwórtk tyźeń organizěrowali Institut za strategiske wuwiśe w Lichtensteinje, Chóśebuski krejz ewangelskeje cerkwje a Zelena liga. Góźba k tej konferency jo fakt, až pómałem se bližy kóńc janšojskeje elektrarnje, togo nejwětšego źěłodawarja w picańskich stronach.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś