„My njejsmy pśisudoju powdane“

Awtor: Nowy Casnik srjoda, 07. september 2016
Namša w janšojskej cerkwi ku góźbje Festiwaloju serbskeje kultury we tej jsy. Prjatkował jo faraŕ Ingolf Kśenka. Spiwali su žeńske wót Janšojskego chora. Michael Helbig

Pśi góźbje Festiwala serbskeje kultury su w Janšojcach namšu swěśili. Kradu połny jo Bóžy dom był tu njeźelu, někak 160 namšarjow jo pśišło. Wót nich jo było jadnab 26 žeńskich a jadno źowćko w burskich drastawach. Mjazy nimi jo teke była turjańska šołtowka Karin Kalawcyna .

Namša jo była dwójorěcna, což zawěsće jo teke płaśiło za liturgiju a kjarliže na tej 13. njeźeli pó swětej Tšojosći. Wósada njejo se śěžko měła: wšak jo janšojski žeńskecy chor spiwał a kuždy jo mógł lažko sobu spiwaś. Žeńske wót chora su pśišli w serbskich drastwach – to jo było raz hynakše dožywjenje, gaž Serbowki w burskich drastwach su spiwali engelske kjarliže. Prjatkował jo serbski dušepastyŕ Ingolf Kśenka, epistolu jo pśednjasła dr. Madlena Norbergowa a ewangelium za tu njeźelu stej pśedlazowałej Reinhard Šultka z Drjejc a Ingolf Kśenka.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś