Źož ta młoźina gromaźe namšu źo

Awtor: Siegfried Malk srjoda, 31. awgust 2016
Bantowa reja na cerkwinem dwórje pó namšy jo w Nowej Niwje nałog. Fota: S. Malk

Žnjowy swěźeń w Nowej Niwje jo jaden wósebny w cełej Dolnej Łužycy. Nic jano pólo a kónje a rejtarje słušaju k tomu, ale teke cerkwja, faraŕ a namša. A wobej stej how tradicija a nałog, samo južo w ateistiskem DDRskem casu.

Faraŕ Jäger wuwitajo prědk cerkwje, źowćo w serbskej namšarskej drastwje lazujo ewangelium w serbskej rěcy.

Pó namšy se rejujo na cerkwinem dwórje bantowa reja, annemarie-polka abo rajnlendaŕ. Z kapalu du slědk do kjarcmy, źož se zasej na dwórje rejujo. Jaden kšasny žnjowny nałog, kótaryž jo se teke turistam wjelgin spódobał. Ceły bus z Wilhelmshafena jo tam był.

Wótpołdnja jo dalej šło z pśeśěgom w swěźeńskej serbskej drastwje pśez wjas na sćernišćo. 12 pórikow jo se wobźěliło a pśidatnje jo był jaden pórik źowćow. Rejtarje su byli na kónjach.

Wšykne gólcy su sobu rejtowali. W Nowej Niwje jo ten nałog, až wóni su rědnje woblacone w běłej drastwje. Rejtuju bźeze sodła. Prědny kral jo był zasej Christian Tilgner, drugi Benjamin Trogisch a tśeśi Michael Leo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś