Diese Seite drucken

Tyca – spiwarske za młodych luźi hujdu

Awtor: Christiana Piniekowa srjoda, 10. awgust 2016
Źiśi pomogaju spiwarske knigły Tyca zarumowaś.śenka Foto: I. K

Młodym luźam spiwarske knigły do ruki daś, jo było zaměr za nastaśe nowych cerkwinskich knigłow. Teke su kśěli cerkwine žywjenje rozbogaśiś z nowšymi spiwami. W maju 2011 su se zmakali Bernd Pittkunings, Ingolf Kschenka a Christiana Piniekowa prědny raz, aby huwijali a zestajali cerkwine spiwarske za młodych luźi. Wjele razow su gromadu pśišli, su te pśestajenja diskutěrowali a te spiwy na probu spiwali.

Něnto, pěś lět pó zachopjeńku źěłabnosći projektoweje kupki, su hujšli toś te spiwarske pód mjenim „Tyca“. Pód temami Chwalba a źěk, Pšosba, Namša, Suseźi, Źeń a lěto, Gódy a jatšy jo w nich z notami zestajanych 75 spiwanjow. Su to wósebnje spiwy-kjarliže nowšego casa, kenž su źinsa pśisamem juž klasikarje cerkwinego žywjenja. Zwětšego su spiwanja nowe pśestajenja z nimskego, ale pśewzeli su se tež někótare kjarliže za husoke cerkwine case ako jatšy a gódy z dolnoserbskich spiwarskich (LND 2007). Dodane su někótare teksty pód temu Zakłady wěry (na pśikład Źaseś Bóžych kaznjow), gronka a pśimkowa tabela za gitaru.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś