Wušej 1.000 luźi jo wiźeło „Hanku“

Awtor: Horst Adam stwórtk, 16. nowember 2023
Za tym, až běchu z filmom „Pla nas gronje jej Hanka“ festiwal w Statnem źiwadle wótwórili, jo se wón hyšći raz pokazał w Měsćańskej hali. Pó filmje su se młoge z tych, ako su sobu grali, publikumoju pśedstajili. Foto: Foto Goethe
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś