Z konsuma teke wobjed

Awtor: Horst Adam stwórtk, 14. september 2023
Stary konsum w Janšojcach jo tuchylu twaŕnišćo. Foto: H. A.

Z Janšojc/Jänschwalde. Na swój stary konsum z DDRskego casa su luźe w Janšojcach wjelgin gjarde. Wón jo wše case pśežywił, te dobre a te špatne. Gaž su pó lěśe 1990 w młogich jsach konsum a druge lody zacynili, jo wóstała janšojska loda wótcynjona za nakupowanje – raz tak a pón zasej hynak.

Tuchylu jo wón zacynjony. Ale nakupowaś mógu w Janšojcach dalej, w jadnom drugem domje. Stary konsum, ako jo něźi 200 kwadratnych mejtaŕi wjeliki, ga se něnto pśetwarijo a wutwarijo. Na starosći ma to Martin Grünewald ze susedneje Radowize. Wón jo ako kuchaŕ južo w młogich domach warił – teke w drugich krajach – a jo teke wobsejźaŕ togo „Suppenstübchen“ w Chóśebuzu na Starych wikach.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś