ŠPORT WE ŁUŽYCY

Pśipósłane: Tež Serbske mustwo jo pódla było!

Awtor: H. Adam stwórtk, 26. januar 2023
Wóni su sobu grali w „Serbskem mustwje“ pśi turněrje w Chóśebuzu. Horst Adam
Jakub Škoda z Górneje Łužyce – dobry wrotaŕ (Torwart).

W slědnem Casniku smy mógali wó tom cytaś, až jo se w Chóśebuzu w sportowej hali „Łužyska arena“ pśewjadł wót 13. do 15. januara wjeliki turněr w balokopanju. Organizěrowało jo jen tak ako w zachadnych wušej 25 lětach sportowe zjadnośeństwo „Frischauf Briesen/Brjazyna“. Jaden wót tych dogromady pěś wšakich turněrow na tych tśich dnjach jo był ten nejwažnjejšy wó „Łužyski brunicowy cup“, ako jo se južo 13. raz wótměł.

Bóžko jo se w artikelu w Casniku wó tom sobu na to nejwažnjejše zabyło. Ga to, až jo było mjazy tymi wósymi pśepšosonymi a wobźělonymi mustwami z Dolneje a Górneje Łužyce teke „Serbske mustwo“! Wšyknych drugich sedym mustwow jo se pomjenjowało, jano to serbske nic! Rowno to ga jo za cytaŕki a cytarjow Casnika zajmne.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś