„Rušujuca šwita“ swěśi ptaškowu swajźbu

Awtor: Jost Schmidtchen stwórtk, 26. januar 2023
How basle źiśi pśedšulskeje kupki za swěźeń ptaškoweje swajźby. Foto: Jost Schmidtchen

Z Blunja/Bluno. Ako kužde lěto swěśe źiśi we Łužycy w januarje ptaškowu swajźbu. Teke w źiśowni „Rušujuca šwita“ w Blunju jo tomu tak. „My tradicionelnje pśewjeźomy pśedšulske pśedstajenje swěźenja za pśedšulsku kupku“, jo informěrowała wjednica źiśownje Annett Maywaldowa. „Na ptaškowu swajźbu pśigótuju se wě wšykne źiśi, pó wopśimjeśu jo to identiske, ale stawnje glědamy na wótpowědne starstwo“. W pśedšulskej kupce su musali role wulosowaś, dokulaž su kśěli wšykne źowća raźi njewjesta byś, ale njewjesta móžo jano jadnučka byś. Pódobnje jo to było pla nawóženja a kapłana. Ten slědny jo puron, kenž pśewjeźo wěrowanje ako pla serbskeje warianty braški. W Blunju jo kós njewjesta, toś jo padnuł los na Helene, droznik jo nawóžeń, to jo Ben. Pśigóty na ptaškowu swajźbu su w Blunju wjelebocne. Pśi baslenju kostimow pomagaju doma teke starjejše a Annet Maywaldowa chwali jich kreatiwnosć. Basle zawěsće teke w źiśowni, tudy nastawaju jadnorjejše wěcy ako kśidła, šnapac, blidowe a rumnostne pyšnotki. Za swajźbu jo źiśownja južo rědnje wupyšnjona.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś