Kaleidoskop tencasneje serbskeje muziki jo zazněł

Awtor: S. Krautz stwórtk, 26. januar 2023
Muzikarje su pó koncerśe dostali kwětku: Christina Bylowa, Mark Chaet, Heidemarie Wiesnerec a Peter Jachow (wótlěwa). Foto: S.K.

Ze swěta muziki. Kužde lěto w januarje organizěrujo serbska koncertowa pianistka Heidemarie Wiesnerec „Wósebny koncert na zachopjeńku lěta“. Pśecej zestajijo hynakšy program, wzejo wjele krotšych muzikowych kusow, tencasnych a pjerwjejšnych, do programa. Ta pianistka je wuzwólijo kužde lěto z tymi muzikarjami, kótarež z njeju na tom koncerśe wustupuju. Na taki part nastanjo bilda a kaleidoskop serbskeje a dalšneje muziki, a wósebnje ta młoda klasiska muzika ma how dobry forum. Prědny raz mógu how zazněś stwóŕby młodšych serbskich komponistow – a serbske klasikarje, kótarež tak cesto njejsu słyšaś na jawišćach. How a tam jo ludowa arija pódla. Forma tych komornych koncertow góźi se wjelgin derje za wónych pśisłucharjow, kótarež howacej njamaju lažki pśistup k nacasnej klasiskej muzice. Dobra moderacija efekt hyšći zmócnijo, lětosa jo ten part pśewzeł Gregor Kliem, ako jo muzikowy redaktor Serbskego rozgłosa (rbb).

Stwóŕby serbskich komponistow su zazněli

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś