Pśeśiwo napšawam jo se póśěžyła

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 26. januar 2023
Pfeffelojc Michla a Oswald. Foto: archiw

Z Barlinja/Berlin. Sonja Schindelowa jo Casnikoju wjele ze swójogo žywjenja wulicowała. Z togo buźo pózdźej rěd. Ale dokulaž 27. januar jo spomnjeński źeń za woporow holocausta, jo něnto zachopk Schindelojc tšojenja – z teju žydojskeju starkeju. Maś Sonje jo była Rita Schindelowa, a maś Rity jo była Michla. Stolperojc Michla jo była naroźona 1899 w Dünaburg, źinsa Daugavpils w Letiskej, do rusojsko-žydojskeje familije. Wóna jo sebje brała fabrikanta Oswalda Pfeffela, žywej stej byłej w Chóśebuzu. Dnja 27. julija 1921 jo Michla póroźiła źowku Ritu a pózdźej syna Eugena. Manźelstwo njejo było glucne, a Michla a Oswald stej roztyla šłej. W awgusće 1934 jo sudnistwo rozsuźiło, až źiśi njesměju pla žydojskeje mamy wóstaś. Rita a Eugen stej žywej byłej pla nana a jogo žeńskeje. We tych slědujucych lětach jo musała Michla wšake wustojaś, ako wšykne Žydy. Wóna jo wopytała, sebje na juristiski part woboraś. Weto jo Gestapo ju holiła ze jeje bydlenja 16. nowembera 1939, wumjatowali su jej „Frechheit“. Gestapo jo spórała Michla do kz w Ravensbrück, źož jo wumrěła 24. apryla 1942.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś