Za mólowanje ma něnto ako wuměńkaŕka zas chylu

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 26. januar 2023
Schindelojc Sonja na wernisažy ze swójimi wobrazami. Slězy we pšawem rěźe stej portreta jeju enkelźowkowu Sarah a Stella. Foto: S.K.

Z Barlinja/Berlin. Casnik jo pśedslědnu sobotu dojěł do Barlinja. Tam jo Sonja Schindelowa měła wernisažu ze swójim mólaŕskim klubom. Wšo jo wustajone až do 14. měrca w „Stadtteilzentrum Biesdorf“ (Alt Biesdorf 15). Motiwy Sonje Schindeloweje su wjelebocne, wóna mólujo z wólejoweju barwu. Nejlubjej ma portrety – daś to su luźe abo zwěrjeta. Pódla su wobraze, kótarež jo pó pśikłaźe znatych mólarjow gótowała. To mógu byś wobraze wót móŕskich bitwow abo idyl z rokoko.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś