„Pśěza jo była kubłanje za serbsku młoźinu“

Awtor: K. P. stwórtk, 26. januar 2023
Christina Kliemowa se rozgronijo z Wylijom Gusorom (prězy). Jima pśisłuchatej Sylke Laubensteinowa-Polencojc a Marek Slodička. Foto: K. P.
Z Města/Cottbus. Wó serbskich a słowjańskich gódownych a zymskich nałogach su se slědnu srjodu pśi Serbskem bliźe rozgranjali. Na to zmakanje jo Christina Kliemowa do Serbskego muzeja pšosyła Žylowarja Wylija Gusora a sobuźěłaśerjowu Serbskego instuta, Marcina Szczepańskiego a Mareka Slodičku. Něgajšny žylojski šołta Wyli Gusor jo z pókłada swójich spomnjeśow a nazgónjenjow wulicował. Ako jo hyšći wětšyna luźi serbski powědało a młoźina se zmakała w pśězach, jo teke hyšći bóže źiśetko pó jsy ducy było. To jo Christinu Kliemowu wjelgin zajmowała. Ned jo jogo pšosyła wěcej detailow pśeraźiś, aby za slěźeńske źěło mógła sobu pisaś. Pśechwatanje jo było, až woblico źowća njejo było zakšyte, ako jo znate wót Janšojskego boga abo dźěćetka ze Slěpego. Pótom jo smjejkajucy wulicował luštne tšojeńko, ako su jogo ako ruprajchta pśewoblakli - a to, z cerwjenym kłobykom.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś