Žeńskecy power pśi Załožbowej raźe

Awtor: K.K. stwórtk, 26. januar 2023
To jo nowa Załožbowa rada: Marcus Końcaŕ, Angela Šurmanowa, Diana Šejcowa, Julian Brüning (w.l. prězy) z cłonkami Serbskeje rady. Foto: K. K.

Města/Cottbus. Slědnu wałtoru su na 23. pósejźenju Rady za nastupnosći Serbow teke wuzwólili nowych cłonkow Załožboweje rady w Dolnej Łužycy. Nježli až to jo se raźiło jo informěrowała pśedsedaŕka Katrin Šwjelina wó źěle Rady za nastupnosći Serbow (RASW). Tak su se w decembrje rozgrona ze šulskim amtom Chóśebuz, ze šulskim raźcom a ministaŕstwom za kubłanje, młoźinu a sport (MBJS) wótměli. Mjazy drugim su powědali wó temach ako intensiwny kurs serbšćiny, kótaryž by se dejał wót 23. februara zachopiś a dalej felujuce ceptarje za wucbu serbšćiny. Na slědnem pósejźenju jo se stajiło pšašanje lěc směju teke eksterne wuknjeńske wopśimjeśa do „Schulcloud“ zlodowaś. K tomu jo se wótměło zmakanje mjazy cłonkami RASW, MBJS a Rěcnego centruma WITAJ Chóśebuz. Pśi tom su pótrjebu zwěsćili a prědne naraźenja za móžne wužywanje „Schul-cloud“ za eksterne serbske rěcne pórucenja pśedpołožyli. Wobej boka buźotej pśepowědane opcije pśespytowaś a se dalej k tomu wuměniś. Dalšne tšojenje jo pósćenje myta Mina Witkojc, kótarež jo łoni w Lubinskej woponowej žurli se wótměło.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś