Zymske wjasela – Winterfreuden

Awtor: Christina Kliem stwórtk, 24. nowember 2022
Šuflitowanje w Błotach. Foto S. M.

Wótwórjenje buźo pětk, 25. nowembra, zeger 17:00 na Młyńskej droze 12. To buźo z pśedgódownym zgromadnym spiwanim a górucym winom na nutśikownem dwórje muzeja.

Z wustajeńcu „Zymske wjasela – Winterfreuden“ dajo póglědnjenja na tradicije Dolneje Łužyce k zymskemu casoju. Zymske wjasela zachopiju se ze wšakimi nałogami južo kóńc nowembra, zachopjeńk decembra, koncentrěruju se w decembrje wokoło kśesćijańskego gódownego swěźenja a segaju se hyšći až do februara, do cazoweje srjody (šwigawy). Pódla su pśiźenje Janšojskego boga, stajanje wrośatego boma, pjacenje nowolětkow, woklapnica, ptaškowa swajźba a zapust z camprowanim a swěźeński pśeśěg, až do źinsajšnego wjeraški woplěwanja tradicijow, kótarež w danem casu w regionalnje specifiskem wuformowanju wóswěśiju.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś