Mjazynarodne zejźenje w Chóśebuzu k temje „Mjeńšynowe rěcy we Francojskej“

Awtor: O. D. stwórtk, 24. nowember 2022
Měto Nowak jo pśednosował wó Serbach a Łužycy.

Z Města/Cottbus. Stary měsćański dom Chóśebuz jo zachadny stwórtk wuwitał zastupnikow narodnych mjeńšynow z Francojskeje. Eksperty tśich narodnych mjeńšynow z Okcitańskeje, Bretani a Korsiki su nazgónjenja wuměnili wó mjeńšynowej politice a rěcnem planowanju we Francojskej. Zastupniki Serbow su jich informěrowali wó swójej situaciji. Konferencu jo woglědało něźi połsta luźi. Organizator jo wótźělenje za regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit Serbskego instituta. Zejźenje jo wjednik wótźělenja dr. Lutz Laschewski wótwórił. Su organizěrowali synchrony pśełožk ze słuchatkami do nimskeje rěcy za tych, kenž francojski njerozměju. W pśestawce su se woglědarje mjazy sobu engelski wulicowali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś