Su dostali wažne impulse za wuwiśe struktury

Awtor: Fabian Jacobs, Gregor Schneider stwórtk, 24. nowember 2022
Kathrin Šwjelina, Birgit Ginkelowa a Měto Nowak w rozgronje z Meirion Prys Jones (wótlěwa). Jones jo něgajšny jadnaŕ waliziskego rěcnego wuběrka. Foto: Fabian Jacobs

Galway/Gaillimh. Pód motom „Minorities mean business – Wie eine andere Sprache und Kultur Investoren und Touristen anziehen kann“ jo 11. nowembera była we Galway/Gaillimh w pódwjacornej Iriskej ten šesty FUEN- Forum Europskich mjeńšynowych regionow. Forum se rozmějo tak, až rěc a kultura mjeńšynow pśinosuju ku góspodaŕskemu a towarišnostnemu wuwiśu we swójich stronach. Ten pśistup dej pówušyś politisku wagu mjeńšynowych stronow w Europskej uniji, a dej wliw na regionalnu spěchowańsku politiku wugbaś. Wušej togo deje take fory byś platforma za zgromadne źěło mjeńšynowych regionow a za wuměnu ku pśikładam we zmysle „best-practice“, což nastupa to zwězanje wót rěcneje rewitalizacije z góspodaŕskim wuwiśim.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś