ŠPORT WE ŁUŽYCY

Nowe ze swěta profesionelnego boksowanja

Awtor: Gunnar Schulze stwórtk, 24. nowember 2022
We pśichoźe du na zgromadnych drogach: Kanan Huseynaliyev, Jašar Millnic, Peter Pelk und Surat Qarayev (wótlěwa). Foto: Gunnar Schulze

Z Běłeje Wódy/Weißwasser. Nowy kapitel w profi-boksowanju su w Běłej Wóźe nadali. „Pelk Boxgym“ angažěrujo dweju noweju profijowu a stupa z tym nowym kšacom do nejwušeje ligi w mjazynarodnej měrje. Pó koronje zasej wóni napaduju.

Južo w lěśe 1996 jo był załožny kamjeń za ten wuznamny kšac połožony, źinsa to jo baza za profijowe a amaterske boksowanje w Běłej Wóźe. Njewomucne treningowe pśedewześe póstaja wót togo casa tam wšedny źeń. Peter Pelk co jaden mrocnik we łužyskej boksowańskej tradiciji stajiś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś