Pó namšy su rejtowali na swětlinu w góli

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 29. junij 2016
A taki jo ten „swěty Jan“ wuglědał, gaž woglědarje su kśěli jogo z kónja wochyśiś. Nejžpjerwjej jano dwa. Foto: Karsten Klante

Něga su swěsili, a w drugich krajach změstymi hyšći źinsa swěśe, źeń Jana abo lěśojske zawrośenje słyńca. Wu nas mamy jano hyšći w jadnej jsy nałog we tych dnjach: To Jańske rejtowanje w Kózlem.To jo było pśedzachadnu njeźelu, wjeliki ruš z rejtowanim, dujarskeju muziku a pśeśěgom pśez wjas.

Zachopił jo swěźen z namšu w małutkej cerkwi. Faraŕ Magirius jo žognował te rejtarje, ako su se wobźelili na nałogu. Hołtaŕ jo był wupyšnjony z módrackami. Rejtarje su južo měli běłe zece a zelene bruslace woblacone. Dušepastyŕ jo se wjaselił, až gósći wót hynźi njejsu jano pśišli woglědat ten nałog, ale až su teke pśichwatali, aby Bóže słowo słuchali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś