Diese Seite drucken

W Chóśebuzu su basnikarje a spisowaśele cytali w parku

Awtor: Stefanie Krautz stwórtk, 22. september 2022
Grit Lemkowa jo měła sobu swóje knigły „Kinder von Hoy“ (Suhrkamp Verlag 2021). Stefanie Krawcojc

Z Chóśebuza/Cottbus. Zachopk septembra jo w Parku Goethego stojała radna licba cerwjenych paraplyjow. 3. a 4. septembra ga jo how był festiwał „Literatur auf der Parkbank“. Až jaden móžo na parkowej ławce sam cytaś, to jo jadna wěc. Až we takem parku cełych 30 awtorow cyta ze swójich knigłow za publikum, to smy drugi raz měli w Měsće. We srjejźi jo była tema „Blick-punkt Brandenburg & Sachsen“. Awtory su byli ze wšakich městow, z Lipska, Kamjeńca, Chóśebuza abo Wórjejc. Kuždy njejo był saksojskego abo bramborskego póchada, ale wjele awtorow, kenž póchadaju z teju krajowu, jo žywe w Barlinju. Awtorka Kaška Bryla jo na pśikład naroźona we Wienje, ma pólskej starjejšej a bydli w Lipsku. Z togo jo rezultěrował młogi zajmny wid na wobstojnosći w Chóśebuzu a na pśedstajenje žywjenja w DDR. Źož awtorka z pólskimi kórjenjami groni: „Take rědne knigły wót žywjenja w Sakskej pśed 1989! Rowno tak mam Pólsku we spomnjeśu we tej dobje“, jo měnił dalšny pśisłuchaŕ: „Wóstań mě na pokoj z ostalgiju!“. Młoda generacija na swój part njoco zewšym wěcej słyšaś wót žywjenja pjerwjej.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś