Pišomy „Kyjiw“ abo „Kijew“?

Awtor: Liza Waltherowa, Christina Kliemowa stwórtk, 22. september 2022
Pśi Serbskem bliźe w Serbskem muzeju. Foto: Martina Nowakojc

Z Chóśebuza/Cottbus. Mała gjarstka zajmowanych luźi jo se 14. septembra wobźěliła na Serbskem bliźe ku temje: Kak pišomy ukrainske mjenja w dolnoserbskej rěcy? Gósć jo była Ukrainaŕka Liza Waltherowa, kenž južo wjele lět w Lipsku bydli a jo na Instituśe za sorabistiku ako doktorandka pśistajona. Wóna jo pódla była na digitalny part. Wóna jo groniła: Tenraz som powědała wó transliteraciji ukrainskich mjenjow do dolnoserbskeje rěcy a dalšnych rěcnych procesach w Ukrainje w casu wójny. Kótare mě musymy z originala do serbskeje rěcy transliterěrowaś – rusojske Nikolaev (Николаев) abo ukraińske Mykolaiv (Миколаїв)? Teke wó mě glownego města Ukrainy jo šło – ukrainske Kyjiw (Київ) abo rusojske Kijew (Киев). Profesor uniwersity w Saarbrückenje Roland Marti jo teke online pśišaltowany był a jo gronił, až deje take exzonimy, ako wšyknym znate su, snaź tak pisane wostaś. Do teje měšeńce pśiźo fakt, až cesto w medijach su wiźeś transliteracije do engelskeje rěcy, kótaraž jo hynakša ako transliteracija do nimskeje rěcy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś