Sámi we Finskej maju wuspěšne rěcne kubłanje

Awtor: M. Hasacki stwórtk, 22. september 2022
Luźe ze cełego swěta su se zgromaźili na uniwersiśe w Gironje a w wóžywjenju wobgrozonych rěcow powědali. Foto: M. Hasacki

Barcelona. Ako som se 2019 wót UNESCO-konference za indigene rěcy w Kanaźe wrośił, jo z togo na kóncu projekt „Zorja“ wujšło. To pokažo, kak wažne jo, se z drugimi ludowymi kupkami a z wědomnosću wuměniś, gaž źo wó wóžwjenje rěcow. Togodla som se kradu wjaselił a ned pśigronił, ako jo mě Dr. Nicole Dołowy-Rybińska (asistencna profesorka za sociolinguistiku na Waršawskej uniwersiśe) pšašała, lěc comej „Zorju“ gromaźe pśedstajiś na mjazynarodnem kongresu za rewitalizaciju indigenych a mjěńšynowych rěcow w Katalońskej. Teke ten raz som zasej z wjele idejami, dobrymi kontaktami a lěpšym rozměśim rewitalizaciskich procesow domoj pśišeł.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś