Nas jo wjele!

Awtor: B Nawka stwórtk, 04. awgust 2022
Madlenka Šołčic, dramaturgowka a zastupnica intendanta za serbske źiwadło na NSLDź w Budyšynje jo wulicowała wót źiwadłowego projekta mjeńšynow. Foto: NSLDź

Z Budyšyna/Bautzen. „Phóné – Giving Minority Languages a voice“ (Rěcam mjeńšynow daś głos) jo napis mjazynarodnego projekta. We togo ramiku nastanjo až do 2024 wósym źiwadłowych graśow. Wobźělone su jawišća Fryske Toaniel Stifting Tryater w Zapadnofriziskej, Teatr. Piba w Bretagni, Fibin Teoranta w Irskej, Axencia Galega das Industrias Culturais w Galiciskej žydojski Teatrul Evreies de Stat w Rumunskej, měšćańske źiwadło Bruneck w Pódpołdnjowem Tirolu, kveniski ITU, Teatteriforeeninki w Norwegskej a Nimsko-Serbske ludowe źiwadło. Uniwersiśe Groningen a Lipsk buźotej projekt pśewóźowaś a pódpěraś. W juliju jo był w norwegskem Tromsø prědne źěłowe zmakanje ze zastupnikami wobźělonych institucijow. Nimsko–serbske ludowe źiwadło stej zastupowałej intendant Lutz Hillmann a jogo zastupnica za serbske źiwadło Madleńka Šołćic. Mjazy drugim su se dojadnali na casowy wótběg projekta a su pśigótowali zmakanje awtorow w Ljouwert (Leeuwarden), zmakanje režiserow w Bukaresće a konferencu sobustatkujucych w Budyšynje. „Něnto pytamy zamóžnych awtorow“, groni Šołćic.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś