Słowakske zwězuju tradiciju a modernu

Awtor: Katalin Porackojc stwórtk, 04. awgust 2022
Kuratorka Serbskego muzeja w Budyšynje, Andrea Pawlikowa, pokažo wšake regiony Słowakskeje, z kótarychž party we wustajeńcu póchadaju.

Z Budyšyna/Bautzen. W Serbskem muzeju w Budyšynje jo wiźeś hyšći až do stwórtego septembra wósebna wustajeńca z titelom „Party w 21. lětstotku“. Słowo „party“ njama nic ze swěźenim cyniś, jo ale plural słowakskeje nagłowneje pychy „parta“, wósebny źěl drastwy fryjnych žeńskich, ako njamaju źiśi. Parta jo pódobna našomu dolnołužyskemu hupacoju, kótaryž nosy družka. Party stoje we srjejźišću wjelikich wobrazow z fotami žeńskecych woblicow, a kužda nosy ju ze wšakich regionow Słowakskeje, ale teke ze serbiskeje Vojvodiny, źož Słowakske bydle. Slězyna wobrazow su pśidatnje wupyšnjone z grafiskimi elementami, mólowane z barwu, na pśikład wušywanjow abo detailow party, a woblica žeńskich su wobmólowane z folkloristiskimi a drugimi ornamentami. Młoge wobmólowane woblice se zjadnośijo pśez barwu ze slězynu abo z partu, wobgranicowanje njejo wěcej wiźeś, a tak nastanjo jadnota tradicije a moderny.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś