Šulska chronika za Zušow jo gano wujšła

Awtor: Stefka Krautz stwórtk, 04. awgust 2022

Ze Zušowa/Suschow. We tej jsy su něga měli wejsańsku šulu. Tam stej šularja Fryco Konnopke a Willi Schackla (ten slědny jo teke był „Blockwart“), ceptariłej a pisałej chroniku wót lěta 1900 do 1940, ako su zacynili tu šulu. Tam stoj, kak luźe we tej serbskej jsy su za zdaśim ceptarjowu dolabowali kejžorski cas, swětowu wójnu, swětowu góspodaŕsku krizu, nacionalsocializm a zachopjeńk drugeje swětoweje wójny. We swójich lětnych rozpšawach dokumentěrujotej ceptarja swój wid na góspodaŕsku situaciju, na žni, na wjedro, na situaciju we jsy a na swěśe. Wiźeś jo, až wónej stej pisałej kradu w nimskem zmysle resp. kak blisko stej byłej tencasnemu statnemu myslenjeju. Jo, wšake jo pisane we hitlarskem duchu kenž wopśimjejo teke to zašćuwanje luźi a to wótgódnośenje Słowjanow. Jaden móžo zapšawym jano warnowaś dla togo myslenja, kótarež se wótbłyšćujo we tej chronice, teke gaž to jo glědałko do łužyskeje zachadnosći.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś