Diese Seite drucken

Drjenojski projekt, ga knigły, jo wjelgin wužytny

Awtor: Horst Adam stwórtk, 04. awgust 2022
Marija Elikowska-Winklerowa (pšawa), wjednica togo Drjenojskego projekta, jo pśepódała teke cłonkam nowego Domowniskego towaristwa w Drjenowje eksemplar brošurki.

Z Drjenowa/Drehnow. Projekty, projekty a pśecej zasej projekty! Teke w cełem serbskem žywjenju graju wóni wjeliku rolu. Załožba za serbski lud, Domowina a serbske institucije a towaristwa pšose – abo lěpjej gronjone: napominaju – wó to, aby kupki abo jadnotliwe luźe zapódali ideje, kak mógu se serbska rěc, kultura a identita dalej a hyšći lěpjej spěchowaś a rozšyrjaś. A za to dostanu teke pjenjeze, casy nic rowno małke sumy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś