Diese Seite drucken

Ceły tyźeń su športowali w Dešnje

Awtor: Georg Zielonkowski stwórtk, 04. awgust 2022
Jo to dorost za „Serbskich koparjow“? Młode balokoparje w Dešnje, ga Rocco ze Žylowa, Constantin ze Strobic a Milo z Baršća (wótlěwa). Foto: Georg Zielonkowski

Z Dešna/Dissen. Južo stwórty raz su w slědnem tyźenju měli na športnišću w Dešnje něco za źiśi wót sedym do dwanasćo lět, ga balokopańske zwarědowanje „Teamhartiste Fussballcamp“. Pěś trenarjow a pěś praktikantow jo lětosa tym 59 gólcam a jadnomu źowćoju pśibližyło to kopanje z balom. Jaden tych profesionelnych pśewóźorjow źiśi jo był Tobias Lohmann. Wón jo wót towaristwa „SV Grün-Weiss Dissen“, stakim wót gósćinarjow. Wón jo gronił: „Naš camp ma dawno swójo kšute městno we ferijowych póbitowanjach za źiśi w našych stronach. Lětosa jo kśěło 120 zajmcow pódla byś, smy pak jano mógali pśiwześ 60. Wšak njejsmy kśěli pówušyś wjelikosć kuždeje zwucowańskeje kupki, tam jo pśecej dejało byś dwanasćo grajarjow nutśi. How se spódoba źiśam, my ga mamy wótměnjaty trening na derje woplěwanej pśirodnej tšawje. Wjasele pśecej jo we srjejźi wu nas, togodla smy woblubowane“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś