Wójna pśeśiwo swinjecej mrětwje

Awtor: Konstanze Kušcyc stwórtk, 04. awgust 2022
Tuchylu su źiwjaki a swinje pótrjefjone wót swinjeceje mrětwy we wokrejsu Sprjewja-Nysa. Foto: pixabay

Z Dešna/Dissen. Ta gmejna w bórkojskem amtowem wobceŕku jo wót zachopjeńka julija koordinaciske městno za pytanje pótrjefjonych źiwinow, aby wótwoborali afrikańsku swinjecu mrětwju (Fallwildsuche zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest/ASP). Koordinaciske městno ma zepěranišćo w domje něgajšneje wognjoweje wobory na Pśedejsu. Wót how pósćelu k źěloju cesnoamtske pomocniki do pótrjefjonych wobceŕkow, aby pytali napadnjone źiwiny, cerwišćowe zbytki a schórjone źiwjaki. Pomocniki źěłaju w dwěma změnoma. Pytańska kupka wobpśimjejo někak źaseś luźi. Wobźělniki dostanu rozpokazanje, kak wóni deje se w terenje zaźaržaś a kak se wochadaś z namakanymi abo napadnjonymi zwěrjetami. Kuždu kupku wjeźo fachowy pytaŕ za napadnjonu źiwinu, a ten fachowc jo teke zagronity za markěrowanje a pótom za kazanje chowanja.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś