Reforma gruntowego danka běžy

Awtor: Katalin Porackojc stwórtk, 04. awgust 2022
To jo formular, kótaryž wobsejźarje gruntow deje wužywaś gdyž melduju swóje daty. Foto: Bramborske ministaŕstwo za financy a Europu

Z Podstupima/Potsdam. Wót 1. julij do 31. oktobera muse wobsejźarje gruntow w kraju Bramborskej dankowe wuzjawjenje za gódnotu gruntow (Grundsteuerwerterklärung) wótedaś, a to jo až do 26. julija južo skóro 43.000 luźi pó elektriskem puśu cyniło. W Bramborskej se namakajo wokoło 1,8 milionow wobtwarjonych a njewobtwarjonych gruntow. Take dankowe wuzjawjenje za grunty musy kuždy wobsejźaŕ až do 31. oktobra wótedaś, kenž wobsejźi grunty wót 1. januara 2022. Daty z wuzjawjenjow su nakład za bramborske financne amty grunty nowe pógódnośiś a za města a gmejny gruntowy dank wót lěta 2025 pórědnje wulicyś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś