Cas kokotow jo zachopił

Awtor: Konstanze Kušcyc stwórtk, 04. awgust 2022
Bórkojski žnjowny kral w Dorian Urban, ako rejtujo na kónju Daria wót Jerolojc rejtowaŕnje w Běłej Górje. Dorian jo z cełym elanom grapsnuł za głowu kokota a jo se pśi tom zgło rozrył. Foto: Konstanze Kušcyc
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś