Brjazyńske wukniki su woglědali do redakcije „Nowego Casnika“

Awtor: Wukniki stwórtk, 30. junij 2022
Woglěd wuknikow a ceptaŕki Buchanoweje w redakciji. Foto: K. Kušcyc

Z redakcije/Redaktion. Slědny stwórtk su wukniki byli w redakciji Nowego Casnika. Wóni bydle w Brjazynje, Smogorjowje, Prjawozu, Wjerbnje a Bórkowach a chójźe w Brjazynje do zakładneje šule „Mato Kosyk“. Wóni su w šestej rědowni a budu skóro pušćiś zakładnu šulu. Wulět do redakcije jo był źěł skóńcnego jězda wuknikow. Wót togo woglěda su pisali něco, na tšojaki part. Teke dalšne rědownje su witane, aby k nam na woglěd pśišli!

To su Theo, Vanessa

a Emma pisali

Pěśo wuknikow, wóni su serbšćinarje, ze zakładneje šule „Mato Kosyk“ w Brjazynje su na swójom skóńcnem dnju ducy byli. To jo było 23. junija. Ako prědne su wóni byli w medijowem domje w Droze młoźiny pla Nowego Casnika. Pótom su byli w Dolnoserbskej bibliotece a w Rěcnem centrumje Witaj.

W medijowem domje jo jich něcht wótholował. Pótom jo šefredaktorka Stefanie Krawcojc jim pokazała wšykne śpy a pśedstajiła sobuźěłaśerje. Pótom su pisali rozpšawy. Wóni su tam wjele nowego zgónili.

To stej Anna a Annabell pisałej

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś